Giỏ hàng

Nguồn nhà sản xuất thẻ được đánh dấu ở Trung QuốcMuốn trò chuyện ngay bây giờ?

(bấm vào để trò chuyện )

WhatsApp: +853 63403786

Kênh của chúng tôi

 © TNT POKER CHEAT 2024

NHÀ SẢN XUẤT NGUỒN THẺ ĐÁNH DẤU TẠI TRUNG QUỐC

Các điều khoản và điều kiện

Giới thiệu

Các Điều khoản và Điều kiện Tiêu chuẩn của Trang web được viết trên trang web này sẽ quản lý việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi, TNT Poker Cheat có thể truy cập tại https://www.pokercheat8.com.

Các Điều khoản này sẽ được áp dụng đầy đủ và ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng Trang web này. Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đã đồng ý chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được viết tại đây. Bạn không được sử dụng Trang web này nếu bạn không đồng ý với bất kỳ Điều khoản và Điều kiện Tiêu chuẩn nào của Trang web này.

Trẻ vị thành niên hoặc người dưới 18 tuổi không được phép sử dụng Trang web này.

Quyền sở hữu trí tuệ

Ngoài nội dung bạn sở hữu, theo các Điều khoản này, Thẻ chơi được đánh dấu TNT và/hoặc người cấp phép sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và tài liệu có trong Trang web này.

Bạn chỉ được cấp giấy phép hạn chế cho mục đích xem tài liệu có trên Trang web này.

Những hạn chế

Bạn bị hạn chế cụ thể từ tất cả những điều sau đây:

  • xuất bản bất kỳ tài liệu Trang web nào trên bất kỳ phương tiện nào khác;
  • bán, cấp phép lại và/hoặc thương mại hóa bất kỳ tài liệu Trang web nào;
  • thực hiện công khai và/hoặc hiển thị bất kỳ tài liệu Trang web nào;
  • sử dụng Trang web này theo bất kỳ cách nào hoặc có thể gây hại cho Trang web này;
  • sử dụng Trang web này theo bất kỳ cách nào ảnh hưởng đến quyền truy cập của người dùng vào Trang web này;
  • sử dụng Trang web này trái với luật pháp và quy định hiện hành hoặc theo bất kỳ cách nào có thể gây hại cho Trang web hoặc cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh nào;
  • tham gia vào bất kỳ hoạt động khai thác dữ liệu, thu thập dữ liệu, trích xuất dữ liệu hoặc bất kỳ hoạt động tương tự nào khác liên quan đến Trang web này;
  • sử dụng Trang web này để tham gia vào bất kỳ hoạt động quảng cáo hoặc tiếp thị nào.

Một số khu vực của Trang web này bị hạn chế truy cập bởi bạn và TNT Marked Playing Cards có thể hạn chế hơn nữa quyền truy cập của bạn vào bất kỳ khu vực nào của Trang web này, bất cứ lúc nào, theo quyết định tuyệt đối. Bất kỳ ID người dùng và mật khẩu nào bạn có thể có cho Trang web này đều được bảo mật và bạn cũng phải duy trì tính bảo mật.

Nội dung của bạn

Trong các Điều khoản và Điều kiện Tiêu chuẩn của Trang web này, “Nội dung của bạn” có nghĩa là bất kỳ văn bản âm thanh, video, hình ảnh hoặc tài liệu nào khác mà bạn chọn để hiển thị trên Trang web này. Bằng cách hiển thị Nội dung của bạn, bạn cấp cho TNT Marked Playing Cards giấy phép không độc quyền, không thể thu hồi trên toàn thế giới, có thể cấp phép phụ để sử dụng, sao chép, điều chỉnh, xuất bản, dịch và phân phối nội dung đó trong bất kỳ và tất cả các phương tiện truyền thông.

Nội dung của bạn phải là của riêng bạn và không được xâm phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào. TNT Marked Playing Cards bảo lưu quyền xóa bất kỳ Nội dung nào của Bạn khỏi Trang web này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

không có bảo hành

Trang web này được cung cấp "nguyên trạng" với tất cả các lỗi và TNT Marked Playing Cards không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về bất kỳ hình thức nào liên quan đến Trang web này hoặc các tài liệu có trên Trang web này. Ngoài ra, không có nội dung nào trên Trang web này sẽ được hiểu là tư vấn cho bạn.

Trách nhiệm hữu hạn

Trong mọi trường hợp, TNT Marked Playing Cards cũng như bất kỳ cán bộ, giám đốc và nhân viên nào của TNT sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ điều gì phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này cho dù trách nhiệm pháp lý đó có theo hợp đồng hay không. TNT Marked Playing Cards, bao gồm cả cán bộ, giám đốc và nhân viên của TNT sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ trách nhiệm pháp lý gián tiếp, do hậu quả hoặc đặc biệt nào phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này.

Sự bồi thường

Theo đây, bạn bồi thường đến mức tối đa Thẻ chơi được đánh dấu TNT khỏi và chống lại bất kỳ và/hoặc tất cả trách nhiệm pháp lý, chi phí, yêu cầu, nguyên nhân tố tụng, thiệt hại và chi phí phát sinh theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này.

tính nghiêm trọng

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này bị phát hiện là không hợp lệ theo bất kỳ luật hiện hành nào, thì các điều khoản đó sẽ bị xóa mà không ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại trong tài liệu này.

Biến thể của các điều khoản

TNT Marked Playing Cards được phép sửa đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào nếu thấy phù hợp và bằng cách sử dụng Trang web này, bạn phải thường xuyên xem xét các Điều khoản này.

Phân công

TNT Marked Playing Cards được phép chuyển nhượng, chuyển nhượng và ký hợp đồng phụ các quyền và/hoặc nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này mà không cần thông báo. Tuy nhiên, bạn không được phép chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc ký hợp đồng phụ bất kỳ quyền và/hoặc nghĩa vụ nào của mình theo các Điều khoản này.

Toàn bộ thỏa thuận

Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa TNT Marked Playing Cards và bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này và thay thế tất cả các thỏa thuận và hiểu biết trước đó.

Luật điều chỉnh & Quyền tài phán

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Bang cn và bạn tuân theo quyền tài phán không độc quyền của các tòa án bang và liên bang đặt tại cn để giải quyết mọi tranh chấp.

Giao hàng trên toàn thế giới

Nhận gói trong 3 ~ 5 ngày làm việc

Tùy chỉnh riêng tư

Tùy chỉnh nhu cầu riêng của bạn

Bảo hành quốc tế

Nhóm hỗ trợ trực tuyến 24x7 giờ

Kiểm tra an toàn 100%

PayPal / MasterCard / Visa